Cysylltu â Ni

I gael gwybodaeth am y Gynhadledd Gogyddion, cysylltwch â:

Post
Karen Smith
Cynhadledd Cogyddion Cymru
Hyfforddiant Twristiaeth i Gymru
Uned 16 Adeiladau Frazer
126 Heol Bute
Bae Caerdydd
CF10 5LE
Ffôn
029 2049 5174
Ffacs
029 2049 0291
Symudol
07977 271572
Ebost
info@welshchefsconference.co.uk

I gael gwybodaeth am y Gystadleuaeth, cysylltwch â:

Arwyn Watkins
arwyn@cambriantraining.com
Colin Gray
info@capitalcuisine.co.uk