Cinio Mawreddog

Nos Fawrth 22 Medi am 7.30pm

National Botanic Garden of Wales Example of Marquee image 1 Example of Marquee image 1

Cynhelir y Cinio Mawreddog yn harddwch Gardd Fotanegol Cymru lle caiff pob cwrs ei goginio ar eich cyfer gan wahanol gogydd. Bydd yn gyfle gwych i rwydweithio gyda chynadleddwyr ac arddangoswyr ac yn ffordd ardderchog o ymlacio ar ôl diwrnod cynhyrchiol.

Bydd llefydd yn y cinio yn costio £35.00 yr un neu gallwch drefnu bwrdd i ddeg o bobl am £300.00. Os oes gennych anoddefiad neu alergedd i unrhyw fwyd, neu ofynion deietegol eraill, gofalwch nodi'r rhain ar eich ffurflen archebu fel y gallwn ddarparu ar eich cyfer.

I gadw lle yn y cinio, lawrlwythwch gopi o Ffurflen Archebu'r Cinio Mawreddog and email it to: info@welshchefsconference.co.uk

Bwydlen Cinio Gala
Risoto Cocos Penclawdd, Bisque Cranc Sir Benfro, Ffenigl Bach Tempwra
Conffit a Rymp Wedi'i Gerfio o Gig Oen Cwm Irfon,
Piwrî Sgwosh Cnau Menyn Mwg, Letys Wedi'u Coginio'n Sydyn,
Tatws Dauphinoise, Sug Gwin Ysgaw Elderport

Panna Cotta Ffa Fanila, Salad Ffrwythau Coch, Teisen Sinamon
Coffi a Phice ar y Maen Bach