Arddangoswyr Cynhadledd y Cogyddion

Dewch i gael cwrdd â'r cogyddion a fydd yn perfformio eleni

Gareth Johns

Gareth Johns Portrait

Gareth Johns yw Cogydd-Berchennog Gwesty'r Wynnstay, Machynlleth, ac mae'n un o'r ychydig Feistr-Cogyddion sy'n gweithio y tu allan i Lundain. Mae'n credu'n gryf mewn addysgu pobl am goginio gan ddweud mai 'gwastraff yw gwybodaeth heb ei rhannu'. Mae'n un o ddilynwyr y mudiad Bwyd Araf (Slow Food(tm)) sy'n rhoi pwyslais ar fwyd 'Da, Glân a Theg', ac ef yw arweinydd presennol Convivium Dyffryn Dyfi.

Nick Davies

Gareth Johns Portrait

Nick Davies yw cyfarwyddwr Welshmeatonline sy'n sicrhau Cig Oen a Chig Eidion Cymreig lleol o safon uchel i gael ei brosesu yng Nghanolfan Ragoriaeth Cigyddiaeth a Sgiliau Coginio Hyfforddiant Cambrian, y Trallwng. Yna, caiff ei ddosbarth i siopau a busnesau lletygarwch ledled Cymru. Bu Nick yn cystadlu gyda Thîm Coginio Cenedlaethol Cymru ers dros bymtheng mlynedd ac mae wedi ennill medalau aur WACS. Ym mis Chwefror, roedd Nick yn Nulyn yn cystadlu yn rownd Ewropeaidd y Global Chefs Challenge a drefnwyd gan y World Association of Chefs Societies. Daeth yn ail, gan golli o ddim ond ½ pwynt ond enillodd fedal aur unigol WACS a'r wobr hylendid gyffredinol. Hon yw'r gystadleuaeth uchaf ei bri i gogyddion y byd.

Mike Bates

Gareth Johns Portrait

Mae Mike Bates yn aelod o Dîm Coginio Cymru ac enillodd gystadleuaeth Sgiliau Cogyddion Cymru yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2007. Bu'n Gogydd Gweithredol mewn bwytai pum seren yng Nghymru ers saith mlynedd, yn cynnwys Hurst House Hotel, Talacharn, Gwesty a Sba Dewi Sant, Bae Caerdydd a gwesty hamdden y Celtic Manor, Casnewydd. Erbyn hyn, mae Mike yn Gogydd Ymgynghorol prysur ac yn gweithio ar ei brosiect diweddaraf yn Llundain.

Colin Gray

Gareth Johns Portrait

Colin Gray, Cyfarwyddwr Capital Cuisine, cadeirydd rhanbarth y de Cymdeithas Goginio Cymru (Welsh Culinary Association), cogydd ymgynghorol Llywodraeth Cynulliad Cymru ac aelod o Dîm Coginio Cenedlaethol Cymru (Welsh National Culinary Team), sydd wedi ennill llu o wobrau, ers 16 mlynedd. Bydd Colin yn rhoi arddangosfa o gelfyddyd sy'n prinhau, sef tynnu a chwythu siwgr, mewn dosbarth meistr ymarferol a fydd yn gadael eich dwylo'n sgleinio gan y gwres.